PROJEKTUTVECKLING

Vi tar fram underlag, skisser, finansiering.